Modele de aşteptare semi-Markov

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Bejenari Diana Dumitru
13.819.18.05A
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2013-01-02 - 2014-12-31
2013
Va fi elaborat softul algoritmilor numerici elaboraţi pentru soluţionarea repartiţiei k-perioadei de ocupare şi probabilităţilor stărilor pentru sistemele de aşteptare de tip Polling cu întârzieri semi-Markoviene. Elaborarea algoritmilor numerici pentu diversifi carea şi analiza procesării fl uxului informaţional în activitatea portului maritim.
2014
Elaborarea algoritmilor numerici pentru calculul probabilităţilor stărilor şi calculul valorii medii a timpului de aşteptare ale sistemelor de aşteptare de tip Polling cu timp discret. Elaborarea algoritmilor numerici pentru eficientizarea activităţii terminalelor maritime.
2013
80.0
2014
80.0
2013
0.0
2014
0.0