Cercetarea florei şi vegetaţiei de stepă din raioanele Cahul şi Cantemir în vederea elaborării recomandărilor de instituire a noi arii naturale protejate

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Miron Aliona Valentin
13.819.08.03F
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2013-01-02 - 2014-12-31
2013
În baza cercetărilor vor fi identifi cate noi suprafeţe cu vegetaţie valoroasă de stepă din raionul Cahul. Pentru fi ecare dintre sectoarele identifi cate vor fi stabilite compoziţia şi structura fl orei; tipurile de fi tocenoze şi structura asociaţiilor; vor fi evidenţiate elementele valoroase care necesită regim de protecţie şi vor fi elaborate hărţile digitale în sistem GIS. Cercetările vor fi naliza cu elaborarea recomandărilor de instituire a noi arii naturale protejate de stat.
2014
În baza cercetărilor vor fi identificate suprafeţe cu vegetaţie valoroasă de stepă din raionul Cantemir. Pentru fiecare dintre sectoarele identificate vor fi stabilite compoziţia şi structura florei; tipurile de fitocenoze și structura asociaţiilor; vor fi evidenţiate elementele valoroase care necesită regim de protecţie şi vor fi elaborate hărţile digitale în sistem GIS. Cercetările vor finaliza cu elaborarea recomandărilor de instituire a noi arii naturale protejate de stat.
2013
85.0
2014
85.0
2013
0.0
2014
0.0