Elaborarea şi implementarea tehnologiei de multiplicare in vitro unor soiuri de mur productive (Rubus fruticosus) în scopul fondarii plantaţiei industriale în R.Moldova.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Ciorchina Nina Gheorghe
13.824.14.178T
FGUP NIIEM
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
2013
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
2014
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
BiotehnologieTransfer tehnologic2013-01-01 - 2014-12-31
2013
Vor fi omologate speciile de mur adecvate condiţiilor climaterice a RM cu productivitatea şi calitatea bine determinată. Va fi alcătuite compoziţiile mediilor şi testate pentru inoculare, creştere şi dezvoltare, rizogeneză, menţinere şi păstrarea a vitro culturilor la toate culturile. Va fi fondată plantaţia industrială de specii de mur.
2014
Vor fi identificate 3 specii şi 6 soiuri, la care se va realiza iniţierea şi inocularea pentru multiplicarea lor ulterioară. Se vor optimiza tehnologiile de înmulţire in vitro la 6 soiuri solicitate de beneficiar prin stabilirea mediilor de cultură şi a balanţelor hormonale pentru obţinerea unor rate de multiplicare optime la soiurile propuse de producător. Alegerea explantelor, sterilizarea şi dezinfectarea, inocularea, selectarea unor medii adecvate la fiecare etapă de dezvoltare: iniţiere, microclonare, menţinere, rizogeneză, aclimatizare ex vitro, transplantarea în palete şi vase vegetative.
2013
50.0
2014
50.0
2013
50.0
2014
50.0