Obţinerea bioregulatorilor noi de origine vegetală şi studierea inducerii reacţiilor de fi ziologo-biochimice ale rezistenţei la boli şi productivităţii plantelor de grâu

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Chintea Pavel - 2013
dr. Maşcenco Natalia Evghenii - 2014
13.820.14.08/BA
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Proiecte bilaterale
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Aplicativ2013-04-01 - 2014-09-30
2013
Vor fi colectate şi analizate unele specii de plante din fam. Scrophulareaceae (Verbascum, Scrophularia nodoza, Linaria genistifolia). Vor fi propuse metode noi de obţinere a substanţelor biologic active. Vor fi propuse metode şi procedee noi de obţinere a bioregulatorilor naturali, va fi studiată activitatea biologică a acestor substanţe.
2014
Pe baza experienţelor de laborator, vor fi aleşi cei mai activi bioreglatori, dozele optimale şi mijloacele de utilizare a lor pentru atingerea scopurilor propuse şi anume a celui de combatere a infecţiilor fitopatogene a grâului şi stimularea productivităţii culturii. Vor fi propuse reglementările de obţinere a acestor substanţe, analiza reziduurilor producţiei sumare, vor fi date recomandări pentru experienţele din câmp şi introducerea în agricultură a practicii de cultivare a culturilor cereale în Moldova şi Belarus.
2013
57.7
2014
75.0
2013
0.0
2014
0.0