Metode numerice şi algoritmi de soluţionare a problemelor stocastice dinamice decizionale

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Lozovanu Dmitrii Dmitrii
13.820. 18.01/GA
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2013-01-01 - 2015-10-01
2013
Vor fi elaboraţi şi teoretic argumentaţi algoritmi de soluţionare a problemelor decizionale de tip Markov şi a problemelor stochastice de control optimal discret
2014
Vor fi obținute condiții necesare și suficiente de existență a situației de echilibru Naș pentru jocurile stochastice poziționale și vor fi elaborați algoritmi de aflare a strategiilor optime staționare a jucătorilor pentru astfel de jocuri.
2015
Vor fi cercetate modele decizionale multicriteriale de tip Markov şi jocuri stocastice dinamice. Vor fi obţinute noi condiții de existență a soluțiilor pentru problemele multicriteriale și vor fi elaborați algoritmi de aflare a strategiilor optime staționare pentru jocurile stocastice.
2013
150.0
2014
150.0
2015
100.0
2013
0.0
2014
0.0
2015
0.0