Aprecierea efectelor nanoparticulelor CdSe, ZnSe, ZnS asupra proceselor de protecţie antioxidantă la microalge şi cianobacterii la pătrunderea în celulă şi imobilizarea pe suprafaţa ei.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Rudic Valeriu Filip
11.836.05.06A
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Proiecte din cadrul programelor de stat
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Aplicativ2011-01-01 - 2012-12-31
2011
Vor fi obţinute şi studiate particularităţile nanoparticulelor luminescente de ZnSe, ZnS, CdSe. Va fi stabilit pentru prima dată tipul de acţiune a nanoparticulelor sintezate la imobilizarea lor pe suprafaţa microalgelor şi cianobacteriilor în baza modificării activităţii sistemului de protecţie antioxidantă a celulelor. Vor fi elaborate recomandări de sinteză a sistemelor hibride microalge-nanoparticule. Vor fi propuse modalităţi de utilizare a nanoparticulelor în domeniul biotehnologiei, care vor permite de a evita un posibil efect nociv asupra sistemelor vii. Vor fi acumulate date care vor sta la baza modelelor teoretice de studiere a acţiunii nanoparticulelor asupra organismelor vii.
2012
Vor fi sintetizate nanoparticule luminiscente de CdSe, ZnSe, ZnS, stabilite proprietăţile lor, posibilităţile de introducere a lor în celulele microalgale şi cianobacteriene. Vor fi determinaţi indicii activităţii antioxidante şi antiradicalice ale sistemelor de protecţie ale celulelor şi modificarea lor sub influenţa nanoparticulelor imobilizate. Vor fi elaborate recomandări pentru sinteza sistemelor hibride nanoparticule-microalge şi determinat nivelul de acţiune a nanoparticulelor asupra sistemelor Vii la pătrunderea lor în interiorul celulelor.
2011
110.0
2012
110.0
2011
0.0
2012
0.0