Evaluarea biodiversităţii, succesiunilor ecologice ale ecosistemelor acvatice ale sectorului inferior al r. Prut în condiţiile actuale

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Zubcov Elena Ion
11.832.08.04A
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte din cadrul programelor de stat
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2011-01-01 - 2012-12-31
2011
Vor fi determinaţi indicii cantitativi şi calitativi şi estimate fluxurile principalelor grupuri de hidrobionţi în ecosistemele acvatice ale r.Prut (sectorul inferior). Va fi apreciat rolul factorilor antropici în funcţionarea hidrobiocenozelor în scopul elaborării recomandărilor privind protecţia florei şi faunei acvatice şi valorificării raţionale a resurselor acvatice în bazinul hidrografic al r.Prut. Va fi evaluată calitatea apei prin investigarea componenţei chimice şi determinată influenţa unor substanţe nutritive şi toxice asupra proceselor producţional-destrucţionale în r.Prut. Va fi apreciat nivelul de acumulare a metalelor grele în macrofite şi zoobentos în scopul aprecierii proceselor de poluare.
2012
Va fi realizat un monitoring complex, apreciată starea ecologică a hidrocenozelor Prutului inferior şi elaborate propuneri privind conservarea biodiversităţii şi valorificarea raţională a r. Prut.
2011
90.0
2012
90.0
2011
0.0
2012
0.0