Diagnosticul imunocitochimic a statutului HER2/neu prin biopsia aspirativă cu ac fin la pacientele cu cancer mamar.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Jovmir Vasile Constantin
11.824.09.133T
IMSP Institutul Oncologic
Hoffman - La Roche LTD
2011
IMSP Institutul Oncologic
2012
IMSP Institutul Oncologic
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.2011-01-01 - 2012-12-31
2011
Va fi implementată la Institutul Oncologic metoda de testare imunocitologică sub formă de serviciu medical. Vor fi stabilite posibilităţile şi particularităţile testării expresiei oncoproteinei HER2/neu la pacientele cu cancer mamar.
2012
Va fi implementată metoda de testare imunocitologică sub formă de
2011
60.0
2012
60.0
2011
0.0
2012
0.0