Elaborarea mijloacelor tehnice pentru asigurarea tehnologiilor avansate în sectorul agroalimentar

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Hăbăşescu Ion Teodor
11.817.04.36A
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2020-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi ajustat sistemul electronic de comandă şi control la maşina de udat cu tambur şi furtun MUTF 75/250E. Vor fi efectuate cercetările şi încercările de exploatare ale maşinii MUTF 75/250E. În baza studiului de fezabilitate vor fi elaborate schemele tehnologice pentru condiţionarea biomasei în scopuri energetice, pentru procesarea producţiei agricole şi nomenclatorul mijloacelor tehnice pentru realizarea schemelor tehnologice. Vor fi elaborate şi confecţionate machetele agregatelor de bază pentru condiţionarea biomasei, cercetaţi parametrii constructivi şi tehnologici ai agregatelor de bază. Va fi elaborat, confecţionat, cercetat şi încercat în condiţii de exploatare utilajul pentru fabricarea nutreţurilor combinate cu productivitatea medie 2 t/h. Va fi perfecţionat, cercetat şi încercat în condiţii de exploatare agregatul universal pentru producerea nutreţurilor granulate şi extrudate. Vor fi elaborate dispozitive şi accesorii pentru linia automată de distribuire a nutreţurilor uscate la fermele de porcine.
2012
Vor fi elaborate, confecţionate şi cercetate machetele utilajelor pentru prelucrarea primară a materiei prime agricole, pentru uscarea biomasei. Vor fi elaborate sarcina tehnică, documentaţia de construcţie pentru tocătorul de crengi, tocătorul de paie; confecţionate, cercetate şi încercate în condiţii de exploatare mostrele experimentale ale tocătoarelor. Vor fi perfecţionate şi supuse încercărilor de recepţie maşina de udat MUTF 75/250E, dotată cu sistem electronic, utilajul pentru fabricarea nutreţurilor combinate cu productivitatea medie de 2t/h.
2013
Va fi elaborată, confecţionată şi cercetată macheta tocatorului de lemne. Vor fi elaborate sarcina tehnică, documentaţia de construcţie pentru agregatul de mărunţire şi uscare a masei vegetale, pentru încărcătorul pneumatic şi transportorul cu raclete; confecţionate, cercetate şi încercate mostrele experimentale ale încărcătorului pneumatic şi transportorului cu raclete. Vor fi perfecţionate şi încercate în condiţiile de exploatare tocatorul de crengi şi tocatorul pentru rulouri de paie. Vor fi perfecţionate şi supuse încercărilor la Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor maşina de udat MUTF 75/250E (sistem electronic de comandă şi control), utilaj pentru fabricarea nutreţurilor combinate (Q=2t/h), încărcător pneumatic, transportor cu raclete. Vor fi elaborate patru standarde de fi rmă şi un certifi cat de conformitate pentru mijloacele tehnice elaborate de institut.
2014
Va fi efectuat studiul de prefezabilitate al construcţiilor aruncătoarelor de cereale, elaborată documentaţia de schiţă, confecţionată macheta aruncătorului, cercetat procesul de aruncare, formulate recomandări privind valorile eficiente ale parametrilor de aruncare. Vor fi elaborate, confecţionate, cercetate, încercate: macheta tocatorului de paie cu tobă, mostra experimentală a tocatorului de lemne, dispozitive pentru depozitarea şi dozarea masei vegetale mărunţite. Vor fi perfecţionate şi încercate mostrele experimentale ale tocatorului de crengi, agregatului de mărunţire şi uscare a masei vegetale, combinei furajere pentru recoltarea culturilor energetice, malaxorului din componenţa agregatului ANC 2000, încărcătorului pneumatic şi transportorului cu raclete. Vor fi confecţionaţi ansambluri de bază ai presei de brichetare a biomasei şi optimizată construcţia acestora, precum şi regimuri tehnologice a procesului de brichetare.
2011
1050.0
2012
1050.0
2013
1305.6
2014
1218.7
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0