Cercetarea legislaţiei şi analiza instituţiilor fundamentale ale dreptului familiei în vederea elaborării unui Comentariu la Codul familiei al Republicii Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Pînzari Veaceslav Mihail
11.817.07.37F
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europeneFundamental2011-01-01 - 2012-12-31
2011
Va fi elaborată concepţia lucrării “Comentariu la Codul familiei al Republicii Moldova”. Vor fi definitivate compartimentele: “Dispoziţii generale”; “Căsătoria”; “Relaţiile juridice dintre părinţi şi copii”; “Obligaţia de întreţinere dintre membrii familiei”.
2012
Vor fi prezentate la Ministerul Justiţiei concluziile privind proiectul de lege vizând modificarea Codului familiei, Legii privind actele de stare civilă şi Codului de procedură civilă. Va fi realizat un studiu asupra dispoziţiilor legale cuprinse în Codul familiei la Titlurile I, II, III şi IV în legătură cu proiectul de lege de modificare a Codului familiei, Legii privind actele de stare civilă şi Codului de procedură civilă. Vor fi elaborate şi ajustate comentariile dispoziţiilor legale din Codul familiei, în conformitate cu proiectul de lege de modificare a Codului familiei, Legii privind actele de stare civilă şi Codului de procedură civilă. Va fi definitivat comentariul la Codul familiei.
2011
92.0
2012
92.7
2011
0.0
2012
0.0