Particularităţi ale angiogenezei în diverse tipuri histologice de carcinom.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Doicov Natalia Grigore - 2014
dr.hab Cernîi Anatolie Policarp - 2013
dr.hab Cernîi Anatolie Policarp - 2011
dr.hab Cernîi Anatolie Policarp - 2012
11.817.09.41F
IMSP Institutul Oncologic
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăFundamental2011-01-01 - 2014-12-31
2011
La 105 pacienţi vor fi obţinute date privind angiogeneza în cadrul neoplaziilor de col uterin, în displazie, carcinom in situ şi carcinom pavimentos invaziv, precum şi în diferite grade de neovascularizare ale carcinomului pavimentos, mucoasa cavităţii bucale şi orofaringe. Nivelul de vascularizare va fi comparat cu tipurile celulare şi starea substanţei intercelulare în carcinoamele pavimentoase.
2012
Prin metode imunohistochimice va fi cercetată densitatea vaselor sangvine şi limfatice în adenocarcinoamele colorectale, gastrice şi endometriale. Vor fi obţinute date noi privind relaţiile dintre gradul de vascularizare şi abilităţile agresive ale tumorilor.
2013
Datele ce vor fi obţinute vor permite, în premieră, aprecierea potenţialului de neovascularizare în carcinoamele cu volum redus de stromă conjunctivă, care se vor observa în cazul tumorilor tiroidiene, carcinoame cu volum moderat de stromă, cele vezicale şi carcinoamele cu stromă abundentă cum se prezintă, de regulă, carcinoamele mamare.
2014
Vor fi cercetate prin metode histochimice şi imuno-histochimice carcinoamele «in situ» de col uterin, carcinoamele pavimentoase invazive de col uterin, tumorile cutanate cu scopul de a pune în evidenţă modificările stromale şi particularităţile angiogenezei, produse în cadrul progresiei procesului neoplazic
2011
467.9
2012
467.9
2013
332.4
2014
332.4
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0