Reconceptualizarea paradigmei educaţionale în învăţămîntul muzical pentru copii din perspectiva curriculară

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Gagim Ion Tudor
09.817.08.003A
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Vor fi studiate documentele reglatoare pentru conceperea curriculumului de bază pentru şcolile de muzică. Va fi elaborat Conceptul de instruire-educaţie-dezvoltare a copiilor în instituţiile educaţionale complementare (şcolile de muzică/arte pentru copii). Vor fi elaborate materialele de prognostic cu referinţă la implementarea conceptului de instruire-educaţie-dezvoltare a copiilor dotaţi muzical în instituţiile educaţionale complementare (şcolile de muzică/arte pentru copii).
2010
Va fi elaborat Conceptul şi Curriculum-ul general al educaţiei copiilor în învăţămîntul muzical complementar, care va oferi instituţiilor de învăţămînt complementar (şcolile de muzică/arte pentru copii) o viziune sistemică şi contemporană asupra procesului educaţional; documentele aferente curriculum-ului general: ghidul de implementare a curriculum-ului, curriculele disciplinare pentru şcolile de muzică/arte pentru copii din Republica Moldova.
2009
170.5
2009
166.0
2010
98.3
2009
0.0
2009
14.0
2010
0.0