Probleme de management ale centrelor comerciale în contextul pregătirii specialiştilor în instituţiile superioare

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Movilă Irina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
După realizarea proiectului presupunem să obţinem următoarele rezultate: - În partea pregătirii specialiştilor – marketologii: formarea volumului de cunoştinţe în domeniul integrării centrelor de comerţ şi gestiunea lor; - În partea investigaţiilor pieţei: obţinerea informaţiei despre activitatea centrelor de comerţ pe piaţa Republicii Moldova şi Germania, promovarea segmentării pieţei, alcătuirea prognozelor de dezvoltare a pieţei; - În partea investigaţiilor consumatorilor: segmentarea consumatorilor, sortarea segmentelor generale, determinarea şi cercetarea factorilor, care influenţează asupra alegerii mărfurilor de către consumator (veniturile, starea socială, vîrsta, studiile), prognoza cererii aşteptate; - În partea investigaţiei concurenţilor: obţinerea informaţiei necesare pentru asigurarea beneficiilor concurenţiale pe piaţă, precum şi găsirea posibilităţilor colaborării şi cooperării cu concurenţii posibili; -În partea investigaţiilor circulaţiei mărfurilor şi vînzărilor: analiza posibilităţilor de majorare a cifrei de afaceri a centrelor comerciale; optimizarea rezervelor de mărfuri; elaborarea criteriilor alegerii canalelor eficiente de circulaţie a mărfurilor; elaborarea vînzărilor de mărfuri consumatorilor finali.
2010
25.0
2010
150.0
2010
0.0
2010
0.0