Studiul calităţii vieţii pacienţilor cu insuficienţă cardiacă de origine ischemică.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Vataman Eleonora Boris
10.817.09.17A
IMSP Institutul de Cardiologie
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Se vor parcurge toate cele 6 etape de validare a trei chestionare menţionate, care va finaliza cu efectuarea studiului-pilot pe 400 pacienţi cu insuficienţă cardiacă de diferite clase funcţionale şi stadii de evoluţie clinică. Astfel, acest studiu aplicativ de adaptare şi validare lingvistică şi culturală a chestionarelor standardizate la nivel internaţional pentru aprecierea calităţii vieţii pacienţilor cu unele maladii cardiovasculare va constitui baza metodologică pentru efectuarea studiilor clinice ulterioare în domeniul cardiologiei în Republica Moldova, rezultatele lor fiind comparabile cu cele obţinute în alte ţări.
2010
865.0
2010
0.0