Expertiza artefactelor din patrimoniul Republicii Moldova şi studii structurale a materialelor fizico-chimice şi a proceselor tehnologice de formare a producţiei pe baza lor prin Spectroscopie în Infraroşu cu Transformare Fourier (FTIR)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Evtodiev Igor Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Aplicativ2020-01-01 - 2010-12-31
2010
Acestea din urmă sunt necesare pentru elaborarea diverselor variante de dispozitive optoelectronice cu aplicaţie în medicină, energetică şi protecţia mediului, dar în deosebi vor fi favorabile în formarea cadrelor de tineri cercetători din rândurile studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor facultăţii de fizică, chimie, biologie şi drept a USM cu pregătire fundamentală pe baza cercetărilor ştiinţifice moderne în comun cu Institutul de Inginerie Electronică .şi Tenologii Industriale (IETI) al AŞM. Utilizînd tehnicile moderne disponibile pentru expertiza materialelor vor fi elaborate metode analitice indistructive pentru investigarea obiectelor de artă şi arheologice care vor oferi istoricilor şi arheologilor informaţii cantitative, utile şi de folos în înţelegerea societăţilor din vechime. Elaborarea - folosind tehnicile XRD/ XRF şi FTIR- a unei baze de date privind compoziţia unor bunuri poroase şi obiecte de bronz antice în conexiune cu aspecte de provenienţă (surse/minereuri de cupru şi staniu), unor monezi de argint medievale moldoveneşti în conexiune cu aspecte de provenienţă (surse de argint), falsificări şi aspecte istorice (militare, comerciale); tehnologii şi ateliere de fabricaţie
2010
500.0
2010
0.0