Echipamentul şi utilajul necesar pentru multiplicarea speciilor valoroase şi implementarea lor în diverse ramuri a economiei naţionale.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Ciorchina Nina Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Va fi obţinut material saditor de plante medicinale, decorative şi alimentare, genetic omogen, sănătos şi viguros adecvat condiţiilor pedoclimatice a Republicii Moldova.
2010
500.0
2010
61.0