Bloc motorizat de scanare tridimensională pentru Spectrometrul Raman Confocal

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Leporda Nicolae Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Spectrometrul Raman Confocal va fi echipat cu blocul de scanare tridimensională, care constă din platforma optică, platforma motorizată X-Y şi platforma motorizată Z, ceea ce va permite scanarea spectrelor Raman şi a luminiscenţei pe suprafaţa probei în planul X-Y şi în adâncul ei de-a lungul axei Z.
2010
500.0
2010
0.0