9. Costachi Gheorghe
Doctor în drept
Conferenţiar universitar
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
552.01. Drept constituţional
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10. Grama Dumitru
Conferenţiar cercetător
Abilitat la specialitatea:
552.01. Drept constituţional
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11. Guceac Ion
Doctor Habilitat în drept
Conferenţiar universitar
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
552.01. Drept constituţional
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)