Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
621.07. Glotodidactică (cu specificarea limbii, după caz)


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Guţu Ion Universitatea de Stat din Moldova
2732
31-05-2017

export