Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (cu specificarea limbii, după caz)


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Babără Nicanor Doctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
2733
31-05-2017

export
2Cincilei Cornelia Universitatea de Stat din Moldova
2731
31-05-2017

export
3Condrea Iraida IvanDoctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
2987
23-03-2018

export
4Dumbraveanu Ion MarcuUniversitatea de Stat din Moldova
2990
23-03-2018

export
5Zbanţ Ludmila Doctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
2730
31-05-2017

export