Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
621.02. Gramatică (cu specificarea limbii, după caz)


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Dumbraveanu Ion MarcuUniversitatea de Stat din Moldova
2990
23-03-2018

export
2Gherasim Alexandra MihailUniversitatea de Stat din Moldova
3161
15-03-2019

export
3Popa Gheorghe DumitruDoctor HabilitatUniversitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
2958
23-03-2018

export