Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
562.04. Teoria integrării europene, instituţii, procese şi politici europene


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Teosa Valentina Doctor HabilitatUniversitatea de Stat din Moldova
2720
31-05-2017

export