Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
313.02. Microbiologie, virusologie medicală


Nr.d/oNumele, prenumeleGrad ştiinţificInstituția cu activitate de doctoratNr. Certificat abilitareData Hotărâre
1Burduniuc Olga DoctorCentrul Naţional de Sanătate Publică
2626
31-05-2017

export
2Crudu Valeriu NicolaeDoctorIMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
19
28-02-2020

export
3Rudic Valeriu FilipDoctor HabilitatInstitutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
2848
23-03-2018

export