Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova