Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


CONCURSUL PROIECTELOR PENTRU TINERII CERCETĂTORI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ANII 2018-2019


1. Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare, obţinerea de noi cunoştinţe, asigurarea unui nivel adecvat al cercetării, care ar garanta compatibilitatea şi competitivitatea rezultatelor ştiinţifice ale cercetărilor din Republica Moldova cu cele din Spaţiul European de Cercetare, precum și antrenarea tinerilor cercetători, inițierea și dezvoltarea de noi colaborări naționale și internaționale.

Obiectivele concursului:

- Cercetarea în scopul dezvoltării ştiinţei.

- Dezvoltarea ştiinţei pentru rezolvarea problemelor stringente ale ţării.

- Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice.

- Creșterea capacității de participare în Programul Cadru H2020, creșterea competitivității internaţionale a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării.

- Extinderea şi menţinerea accesului comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova la resursele de documentare on-line şi reţelele de profil.

- Integrarea în rețelele regionale și internaționale de infrastructură științifică.

2. Condiții de participare:

· Participantul la concurs poate fi organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării acreditată în domeniul cercetării din Republica Moldova (organizaţie-executor) reprezentată de directorul de proiect.

· În funcţia de director de proiect pot fi desemnate doar persoane titulare ale organizaţiei-executor, care deţin grad ştiinţific de doctor în ştiinţe în vîrstă de pînă la 35 de ani în momentul prezentării propunerii de proiect.

· La realizarea proiectului vor participa cel puţin 4 tineri cercetători, inclusiv masteranzi şi doctoranzi în vîrstă de pînă la 35 de ani în momentul prezentării propunerii de proiect.

· Una și aceeași persoană nu poate participa în calitate de director sau executor în mai mult de o propunere de proiect în cadrul concursului.

· Termenul de realizare a proiectului de cercetare pentru tinerii cercetători nu va depăşi 2 ani.

· Baza tehnico-materială a laboratorului sau centrului în care se vor efectua cercetările va corespunde cerinţelor privind pregătirea cadrelor ştiinţifice.

· Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere activităţi deja finanţate sau în curs de finanţare din alte surse naţionale şi/sau străine.

· Propunerile de proiect vor prezenta clar şi explicit rezultatele preconizate, inclusiv descrierea colaborării naționale și internaționale în scopul fortificării colaborării în spațiul european de cercetare.

· Propunerile de proiect vor fi elaborate strict în conformitate cu actele legislative sus-menționate.

· Propunerile de proiect care nu vor respecta condițiile concursului vor fi eliminate din competiție;

· Se va exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii în sine după depunerea dosarului la concurs.
Perioada de realizare a proiectului: 24 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 100

Suma maxima a proiectului (mii lei): 200

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
01 martie 2017
-
26 martie 2017 ora 04:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
03 aprilie 2017
-
21 aprilie 2017
Data demarării recepţionării contestaţiilor
25 aprilie 2017
-
27 aprilie 2017
Data nominalizării câştigătorului
01 iunie 2017