Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Program de Stat 2020-2023


Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 - 2023) în vederea finanţării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu sau mai multe domenii ale științei, în corespundere cu prioritățile și direcțiile strategice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.381/2019.
Perioada de realizare a proiectului: 48 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 4000

Suma maxima a proiectului (mii lei): 16000

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
23 septembrie 2019
-
23 octombrie 2019 ora 03:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
24 octombrie 2019
-
13 noiembrie 2019
Data demarării recepţionării contestaţiilor
17 decembrie 2019
-
20 decembrie 2019
Data nominalizării câştigătorului
31 decembrie 2019