Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Proiecte de modernizare a infrastructurii de cercetare pentru facilitarea participării în Programele Europene RESINFRA 2017-2018


Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) lansează Apelul de concurs privind ”Modernizarea Infrastructurii de Cercetare pentru facilitarea participării în Programele Europene” pentru anii 2017-2018 - RESINFRA, în conformitate cu Hot.CSȘDT Nr.12 din 12.01.2017 și Decizia Consiliului de Adminstrare a implementării Programului RESINFRA din data de 30.01.2017.

Luînd în consideraţie faptul, că Republica Moldova, începînd cu 1 ianuarie 2014, este ţară asociată la Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT 2020, scopul concursului este fortificarea capacităţilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării prin:

 • dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare,
 • integrarea în Spațiul European de Cercetare prin conectarea și aderarea la infrastructurile de cercetare Europene,
 • facilitarea cooperării ştiinţifice internaţionale prin participarea la proiectele de cercetare şi de infrastructură în cadrul Programului ORIZONT 2020 și participării în alte Programe Europene comunitare.

Concursul este anunţat pentru toate domeniile de cercetare.

Prioritate va fi acordată proiectelor care vor demonstra:

 • strategia clară privind dezvoltarea infrastructurii de cercetare a organizaţiei-aplicant și argumentarea necesităților de modernizare a acesteia;
 • integrarea în Spațiul European de Cercetare prin conectarea și/sau aderarea la infrastructura de cercetare europeană tip “European Science Forum for Research Infrastructure” (ESFRI), “European Technology Platform” (ETP), European Research Infrastructure Consortium (ERIC, CERIC) etc.
 • experienţa participării în Programul ORIZONT 2020;
 • capacitatea de a contribui la consolidarea echipelor de cercetare din Republica Moldova din cadrul diferitor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru elaborarea unor propuneri de proiect și participarea în comun la apelurile Programului ORIZONT 2020;
 • viziunea clară privind modul de menținere, utilizare în comun cu alte organizaţii de cercetare și perfecționarea echipamentului procurat dupa finisarea proiectului respectiv;
 • co-finanţărea proiectului dat. La concurs pot participa organizațiile din sferă științei și inovării, acreditate pe domeniul științei. Suma maximă alocată pentru un proiect nu poate depăși 1 mln. (un milion de lei.)

Una şi aceiaşi organizație din sfera științei și inovării poate să depună doar un singur proiect, aprobat de organul decisional al organizației. În cadrul proiectului sunt eligibile urmatoarele cheltuieli:

 • procurarea și instalarea echipamentului performant pentru dezvoltarea, modernizarea și/sau completarea infrastructurii existente a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării,
 • deplasări la training-uri cu scopul utilizării eficiente a echipamentului (pîna la 10% din suma totală a proiectului),

Nu sunt eligibile următoarele cheltuieli:

 • Nu se acceptă dotarea birourilor organizațiilor cu tehnica de calcul și/sau folosirea echipamentului în scopuri personale!
 • Cheltuieli pentru remunerarea muncii,
 • Cheltuieli pentru materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou, alte servicii inclusiv și cele de locațiune, transport, telecomunicații, informaționale, etc.

Aplicanţii prezintă propunerile de proiect la Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM pînă la data 19 mai 2017, ora 15:00, în conformitate cu cerinţele şi condiţiile de participare stipulate în prezentul Apel în modul următor:

 • Versiunea electronică a propunerii (în format PDF) trebuie depusă la adresa e-mail: [email protected]
 • Un exemplar pe suport de hîrtie la adresa: Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM Str. Ştefan cel Mare 1, biroul 433, Telefon de contact: 022 274534.Perioada de realizare a proiectului: 16 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 1000

Suma maxima a proiectului (mii lei): 1000

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
03 aprilie 2017
-
19 mai 2017 ora 15:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
20 mai 2017
-
30 iunie 2017
Data demarării recepţionării contestaţiilor
01 iulie 2017
-
05 iulie 2017
Data nominalizării câştigătorului
10 iulie 2017