Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Proiecte pentru procurarea echipamentului ştiinţific pentru anul 2011


CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

anunţă concursul proiectelor pentru procurarea echipamentului ştiinţific conform direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2011


Termenul de realizare a unui proiect nu va depăşi 1 an. Costul unui proiect – pînă la 500 mii lei.


Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii:

a) echipa de realizare a proiectului are o concepţie argumentată privind contribuţia sa ulterioară la dezvoltarea domeniului ştiinţific în care activează, importanţa şi perspectivele cercetărilor ştiinţifice din cadrul laboratorului sau centrului în plan naţional şi global;

b) directorul de proiect este doctor habilitat sau doctor în ştiinţe;

c) utilajul procurat va contribui la crearea unei infrastructuri de echipament de caracterizare sau tehnologic de importanţă naţională în domeniul respectiv şi de utilizare comună.

 


Prioritate vor avea proiectele cofinanţate.
Propunerile de proiecte, perfectate în corespundere cu formularul-tip ce poate fi accesat pe pagina oficială a AŞM (www.asm.md), vor fi înregistrate de către directorul de proiect pe site-ul www.expert.asm.md (telefoane de contact: 73-87-72, 73-33-65) şi prezentate la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării, biroul nr. 326, bd. Ştefan cel Mare, 1, tel.: 27-27-58) în limba română pe hîrtie şi pe suport electronic (Word, Excel).

 


La concurs pot participa organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, acreditate de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare.

Data-limită de prezentare a propunerilor de proiecte – 30 mai 2011, ora 17:00

Direcțiile strategice ale activității din sfera științei și inovării

Formularul-tip pentru proiectele de procurare a echipamentului științificPerioada de realizare a proiectului: 12 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 500

Suma maxima a proiectului (mii lei): 500

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
03 mai 2011
-
30 mai 2011 ora 00:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
01 iunie 2011
-
01 august 2011
Data demarării recepţionării contestaţiilor
01 ianuarie 1970
-
01 ianuarie 1970
Data nominalizării câştigătorului
01 septembrie 2011