Elaborarea metodelor regio si stereoselective de oxigenare a izoprenoidelor naturale, o modalitate de a obtine noi tipuri de substante fiziologic active.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Ungur Nicon Dorofei
13.820.08.03/BF
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2020-01-01 - 2014-09-30
2013
Va fi elaborată o metodă de izolare a acidului ent-kaurenic din surse naturale accesibile şi va fi realizată sinteza pe baza lui a unor derivaţi cu alte grupe funcţionale (esteri, alcooli, acetaţi). Prin reacţia de dihidroxilare 1,2 vor fi obţinuţi un şir de compuşi naturali şi diterpenoide noi cu posibilă activitate biologic: anti-HIV, citotoxică şi antivirală.
2014
Se preconizează obţinerea din sclareolă a unor derivaţi labdanici şi norlabdanici cu legături duble în ciclul B (alcooli, acetaţi, acizi, esteri) Diterpenoidele sintetizate vor fi 1,2-dihidroxilate conform metodei noi în compuşi tris-norlabdanici polifuntionalizati. Va fi efectuată izolarea şi caracterizarea spectrală a tuturor compuşilor sintetizaţi. Substanţele, care vor fi obţinute vor fi transmise spre testare la activitate biologică. Va fi înfăptuită transferarea compuşilor noi sintetizaţi spre testări la activitatea lor biologică, precum şi sistematizarea datelor obţinute.
2013
57.7
2014
75.0
2013
0.0
2014
0.0