Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Nanostructuri și nanomateriale funcționale pentru industrie și agricultură
dr.hab Sidorenko Anatolie
2020 - 2023