Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Sinteza stereocontrolată a compuşilor biologic activi folosind derivaţii ciclopropanici şi metalaciclopropanici uşor accesibili
dr.hab Macaev Fliur - 2008
dr. Vlad Ludmila - 2009
2008 - 2009
2Spectrometru de Rezonanţă Magnetică Nucleară pentru aplicaţii în biochimie şi biomedicină
dr.hab Macaev Fliur
2008