Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „AcvaGenResurs” Filială a Întreprinderii de Stat ”Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Ameliorarea, conservarea și management a resurselor genetice acvatice; perfecţionarea bazelor biologice ale acvaculturii din heleșteie și elaborarea sistemului de protecţie a peştilor
dr., Curcubet Galina
2015 - 2018
2Dezvoltarea şi conservarea fondului genetic al peştilor, sporirea productivităţii obiectelor cultivate în acvacultură în baza structurii lor genetice şi elaborarea tehnologiilor intensive, adaptate la condiţiile contemporane de producere
dr., Curcubet Galina
2011 - 2014