Investigarea managementului teoriei și tehnologiei educației globale într-o diversitate de medii de învățare

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Railean Elena Aurel
21.00208.0807.12/PD
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Programe de Postdoctorat
IV.1) Inovaţii sociale, educaționale şi culturale pentru integrare şi adaptareAplicativ2020-01-01 - 2022-12-31
2021
*********
2021
120.0
2021
0.0