Tratamentul prin terapie celulară a ischemiei critice a membrului inferior.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Calistru Anatol Ion
16.00354.80.05.A
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Proiecte din cadrul programelor de stat
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2020-01-01 - 2017-12-31
2016
Se va stabili protocolul de diagnostic a pacienţilor cu ischemia critică a membrului inferior.Se va forma standarde de diagnostic clinic.Se va elabora standardele privind siguranţa, eficacitatea metodei noi de tratament cu aplicarea celulelor stem autogene. Se va descrie cerinţele privind izolarea, procesarea , cultivare, stocare tulpinilor celulare autogene.Se va aprecia eficacitatea revascularizării prin intermediul metodelor de diagnostic. Se va efectua ana1iza statistică.Se va raporta darea de seama finală şi se va oforma articole.
2017
Selectarea pacienţilor cu ischemia critică a membrului inferior candidaţi pentru tratamentul cu celule stem autogene. Cercetări în vitro. Elaborarea tulpinelor celulare alogene. Obţinerea şi caracterizarea celulelor stem autogene din măduva osoasăşi complexul ombilico-placentar. Evaluarea capacităţii de prolifirare şi diferenţierii.
2016
150.0
2017
150.0
2016
0.0
2017
0.0