Modernizarea social- politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist European

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Juc Victor Ion
15.817.06.11F
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Se va efectua analiza fundamentală multidisciplinară cu privire la premisele și resursele disponibile pentru Republica Moldova în vederea atinge- rii obiectivului de modernizare social-politică a țării. Va fi elaborat aparatul categorial-identic de cercetare a tendințelor de extindere a procesului integraționist european; se vor identifica direcțiile majore și abordările de investigație a politicii interne și externe a Republicii. În rezultatul cercetărilor întreprinse, în anul 2015 se vor elabora din perspectivă interdisciplinară studii cu recomandări ştiinţifice privind modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul procesului integraționist. În baza tematicii proiectului instituțional, elucidării provocărilor și determinării necesităților de moment pentru Republica Moldova, se preconizează realizarea unor studii multidisciplinare de interes sporit pentru societate și diseminarea acestora prin mijloacele media.
2016
Se vor elabora conceptele mecanismelor de consolidare a capacităților de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat, administrației publice de diferite niveluri și altor componente ale sistemului politic. Se vor analiza procesele de reformă democratică și de modernizare politică, participare politică a cetățenilor și implicare a societății civile în administrarea structurilor puterii de stat și controlul asupra activității lor.Se vor studia politicile de stat și activitățile în procesele de implementare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin valorificarea Planului de Acțiuni pentru anii 2014-2016
2017
Vor fi identificate unele mecanisme de consolidare a capacităților de funcționare a instituțiilor puterii de stat în contextul implementării prevederilor Planului de Acțiuni al Guvernului privind Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pe anii 2017-2019. Investigațiile vor fi canalizate pe analiza proceselor de reformă și a activității autorităților administrației publice centrale, dar și altor componente ale sistemului politic.Vor fi determinați factorii de impact asupra participării politice a cetățenilor și a societății civile în administrarea structurilor puterii de stat în contextul necesității de fortificare a unor părți componente ale democrației participative și sporire a activismului social, inclusiv în circumstanțele eventualei modificări a tipului de sistem electoral, urmărindu-se fortificarea pe această cale a mecanismelor democrației reprezentative.Vor fi evidențiate și analizate unele riscuri și amenințări în condițiile unor tentative de deturnare a proceselor de reformă democratică și de democratizare, asumată prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și de modificare a cursului strategic de apropiere și de integrare europeană, accentul fiind pus pe oportunitățile aprofundării parcursului european, iar în același timp, a resetării relațiilor reciproc avantajoase cu partenerii din Comunitatea Statelor Independente, extinderii raporturilor cu alți parteneri de dezvoltare (Statele Unite ale Americii) și stabilirea raporturilor comercial-investiționale cu unii actori interesați (state din Orientul Mijlociu și Africa de Nord).
2015
2678.7
2016
2724.7
2017
2684.4
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0