Particularităţile clinico-evolutive și de diagnostic ale maladiilor articulare inflamatorii în Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Groppa Liliana Gheorghe
15.817.04.20A
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi efectuată organizarea și instruirea echipelor de diagnostic prin algoritm al maladiilor articulare inflamatorii (AI). Se vor elabora versiunile finale ale chestionarelor de studiu, care se vor repartiza medicilor reumatologi. Vor fi instruiți medicii reumatologi din IMSP raionale în evaluarea şi colectarea datelor pacienţilor incluşi în grupul de studiu. Va fi acumulat lotul reprezentativ al pacienţilor care ar corespunde criteriilor de diagnostic pentru AI şi criteriilor de includere şi excludere în studiu. Vor fi identificați factorii de risc caracteristici pentru pacienţii cu maladii articulare de tip inflamator (artrita reumatoidă, spondiloartritele seronegative şi artritele infecţioase-virale) din Republica Moldova, inclusiv vor fi evaluați agenţii infecţioşi incriminaţi. Se va efectua studierea indicilor epide- miologici ai maladiilor articulare de tip inflamator din Republica Moldova și evidenţiate particularităţile clinico-evolutive şi de debut ale pacienţilor cu AI. Vor fi depistați unii markeri genetici în AI specifici pentru populaţia Republicii Moldova. Se va prognoza evoluţia AI în populaţia Republicii Moldova și se vor stabili metodele eficace de profilaxie şi tratament.
2016
Organizarea și instruirea echipelor de diagnostic prin algoritm al maladiilor articulare inflamatorii (AI). Elaborarea versiunii finale a chestionarelor de studiu. Repartizarea chestionarelor la medicii reumatologi. Instruirea medicilor reumatologi din IMSP raionale în evaluarea şi colectarea datelor pacienţilor incluşi în grupul de studiu. Acumularea lotului reprezentativ al pacienţilor care ar corespunde criteriilor de diagnostic pentru AI şi criteriilor de includere şi excludere în studiu. Identificarea factorilor de risc caracteristici pentru pacienţii cu maladii articulare de tip inflamator (artrita reumatoidă, spondiloartritele seronegative şi artritele infecţioase-virale) din Republica Moldova, inclusiv evaluarea agenţilor infecţioşi incriminaţi. Studierea indicilor epidemiologici ai maladiilor articulare de tip inflamator din Republica Moldova. Evidenţierea particularităţilor clinico-evolutive şi de debut ale pacienţilor cu AI. Depistarea unor marcheri genetici în AI specifici pentru populaţia Republicii Moldova. Prognozarea evoluţiei AI în populaţia Republicii Moldova. Stabilirea metodelor eficace de profilaxie şi tratament.
2017
Formarea bazei de date clinice acumulate şi prelucrarea lor pentru analizele statistice. Lansarea studiilor biochimice şi instrumentale a pacienţilor participanţi în studiu. Determinarea factorilor de risc la pacienţii cu maladii inflamatorii. Completarea Registrului de boli reumatice din R.Moldova
2015
230.0
2016
242.6
2017
210.0
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0