Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Firma „AVVEX“

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Tehnologia obţinerii punctelor cuantice coloidale CdSe, studiul proprietăţilor lor optice şi dinamicii spinilor electronici
dr.hab Geru Ion
2008 - 2009