Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Asociaţia Tehnico-Ştiinţifică 'Tehnici Informaţionale şi Sisteme'

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Cercetarea compatibilităţii biologice şi proprietăţilor bacteriostatice ale suprafeţelor endoprotezelor pentru articulaţiile mari şi a materialelor noi pe bază de aliaje din titan prelucrate cu ioni de argint
dr. Croitoru Gheorghe
2008 - 2009
2Mecanismele patofiziologice a insulinorezistenţei şi tulburărilor fluxului coronarian la pacienţii cu sindrom metabolic
dr.hab Revenco Valeriu
2008 - 2009