Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
SRL Triodor

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Implementarea tehnologiei de producere a snack-urilor prin metode inovative de prelucrare
dr. Iuşan Larisa
2017 - 2018
2Producerea dejunurilor uscate pe baza tehnologiei de extrudare din materia primă autohtonă ecologică
dr. Caragia Vavil
2012
3Implimentarea soiurilor speciilor aromatic – condimentare în producerea mirodeniilor autohtone (sare grunjoasă, ulei şi oţet aromatizat).
dr. Chisnicean Lilia
2010