Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
S.A. „Seminte Agro“

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Implementarea tehnologiei de fabricare a produselor alimentare ecologice.
dr. Caragia Vavil
2010
2Elaborarea mecanismelor de finanţare Venture a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic.
dr.hab Ganea Victoria
2010