Gruparea Europeană de cercetare "Descoperiri monetare"/ Groupement de Recherche Europeen (GDRF)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Boldureanu Ana Ion
09.820.07.02GE
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Proiecte bilaterale
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europeneFundamental2020-01-01 - 2010-12-31
2009
Vor fi selectate, determinate tezaurele de monede antice şi bizantine şi stabilită localizarea lor în colecţii sau în surse bibliografice. Va fi elaborat volumul Corpus des tresors de Moldavie/ Repertoriul tezaurilor monetare din Republica Moldova. Vor fi sistematizate tezaurele de la Mihăileni, raionul Râşcani; Făureşti, raionul Criuleni; Bălăbăneşti raionul Criuleni pentru a fi incluse în volumul Tresors majeurs de Moldavie/ Tezaurele monetare majore din Republica Moldova, ediţia franceză.
2010
Va fi elaborat catalogul tezaurului de la Mihăileni, raionul Rîşcani şi Palanca, raionul Soroca. Va fi determinat, fotografiat şi pregătit pentru tipar un studiu privind tezaurul de la Cuhureşti, raionul Floreşti. Va fi pregătit pentru editare un studiu asupra tezaurului de la Bălţata, raionul Criuleni.
2009
50.0
2010
50.0
2009
0.0
2010
0.0