Asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor naţionale ale Republicii Moldova pentru Jocurile Olimpice, campionatele europene şi mondiale (2015-2018)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Manolachi Veaceslav Grigore
15.817.06.26F
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi analizate planurile şi programele privind volumul eforturilor la sportivii de performanţă din diferite probe de sport. Vor fi determinate cele mai eficiente mijloace folosite de sportivi într-un ciclu anual de pregătire. Vor fi create modele de eforturi folosite în perioada competiţională după volumul şi intensitatea de lucru. Va fi elaborat conceptul teoretico-metodologic al sistemului de control al eforturilor de antrenament şi competiţionale ale sportivilor de performanţă în diferite probe de sport.
2016
Va fi fundamentată teoretic tehnologia de fabricare a roţilor dinţate cu profil nestandard al dinţilor prin deformare plastică cu sculă precesională. Va fi fundamentată teoretic tehnologia de fabricare prin frezare şi rectificare cu sculă precesională în formă de disc.Vor fi elaborate construcţiile dispozitivelor speciale de deformare plastică, frezare şi rectificare.Vor fi selectate masele plastice utilizabile pentru fabricarea roţilor dinţate prin turnare.Vor fi argumentate teoretic regimurile de fabricare a roţilor dinţate cu profil special al dinţilor prin turnare turnare din mase plastice, turnare în forme, presare cu sinterizare din pulberi metalice etc., cu utilizarea dispozitivelor speciale.Vor fi selectaţi pulberii metalici (inclusiv cu conţinut de lubrifianţi solizi) utilizabili pentru fabricarea roţilor dinţate ăprin presare cu sinterizare.Va fi elaborată tehnologia industrială de fabricare a roţilor dinţate cu dimensiuni mici cu profil nestandard al dinţilor prin electroeroziune cu electrod filiform, de asemenea, a matriţelor cu profil oglindă al dinţilor.Va fi elaborată tehnologia industrială de fabricare a roţilor dinţate cu dimensiuni mici cu profil nestandard al dinţilor prin electroeroziune cu electrod masiv a matriţelor cu profil oglindă al dinţilor.Vor fi elaborate construcţiile dispozitivelor speciale (forma de turnare, forma de presare).Vor fi stabilite regimurile de prelucrare a roţilor dinţate cu laser şi fascicul de electroni.Vor fi elaborate dispozitivele speciale de prelucrare a roţilor dinţate de dimensiuni mici cu cap laser sau de fascicul de electroni fix şi semifabricat care efectuează mişcare precesională.
2017
Determinarea: parametrilor morfofuncţionali (capacitatea vitală a plămânilor, frecvenţa cardiacă, starea sângelui arterial cu oxigen până şi după efort fizic, nivelul glucozei în sânge până şi după efort, concentraţia acidului lactic, tensiunea arterială, testul cardio-respirator Fitness (ml/kg/min) etc.; parametrilor pregătirii fizice specifică care include mai multe teste în dependenţă de proba de sport; parametrilor tehnico-tactici în probele de lupte, înot şi atletism. Datele obţinute vor determina caracteristicile-model ale pregătirii complexe pentru selecţia sportivilor în loturile naţionale
2015
341.5
2016
354.2
2017
142.3
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0