Articolele de bijuterii din spaţiul Carpato-Nistrean în contextul relaţiilor culturale cu Europa de Est în secolele XIII-XX

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Stăvilă Tudor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Proiecte bilaterale
Fundamental2009-07-01 - 2010-12-31
2009
În vederea realizării obiectivelor stipulate ale proiectului, se planifică studiul în complexitate a datelor arheologice, studiul artelor, etnografiei, materialelor colecţiilor muzeistice, surselor literare şi artistice. În procesul de investigaţie se preconizează folosirea metodelor de cercetare stilistică, tipologică, iconografică, comparativ-istorică, morfologică şi tehnologică.
2010
Studiul dat va permite analiza comparativă a materialelor privind arta bijuteriilor din Europa de Est şi de Sud-Est, determinarea trăsăturilor generale şi particulare ale culturii spaţiului Carpato-Nistrean şi partea europeană a Rusiei. Investigaţia va avea impact în procesul de studiere a culturii materiale şi spirituale din spaţiul Carpato-Nistrean, a proceselor de constituire a setului tradiţional de bijuterii, va fi de un real folos atât specialiştilor din domeniul istoriei, studiului artelor, arheologiei, etnografiei, culturologiei, cât şi pentru pictorii-bijutieri, designeri şi modelieri, interesaţi de istoria şi cultura naţională. Ca urmare a investigaţiei menţionate, se planifică redactarea şi pregătirea pentru publicare a studiului monografic, compus din partea analitică şi catalogul articolelor de bijuterii cu un volum total de 8.0 c.a.
2009
50.0
2010
50.0
2009
0.0
2010
0.0