Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Elaborarea științifică a Enciclopediei Moldovei și a platformei electronice în contextul dezvoltării societății bazate pe cunoaștere
dr.hab Manolache Constantin
2021 - 2024
2Cercetări enciclopedice de economie și drept economic
dr.hab Armeanic Alexandru
2020 - 2023
3Dezvoltarea oftalmologiei în RSSM Moldovenească - aspecte istorice şimedico-sociale (1945-1990)
dr. Coreţchi Ianoş
2018 - 2019
4Mănăstiri și schituri-componență fundamentală a Patrimoniului cultural material al Republicii Moldova
dr. Xenofontov Ion
2018 - 2019