Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Laboratorul: controlul calităţii produselor agricole şi nutreţurilor combinate
dr.hab Caisîn Larisa
2010
2Producerea şi implementarea instalaţiei inovaţionale pentru utilizarea apelor reziduale cu bălegar ale complexelor de porcine şi efectuarea testării acesteia la întreprinderea de stat “Moldsuinhibrid”
dr. Mihailenco Alexandru
2010
3Proiectarea şi implementarea proiectului inovativ "Staţia de purificare a dejecţiilor suine la ÎS "Moldsuinhibrid"
dr.hab Darie Grigorie
2009
4Ameliorarea şi implementarea resurselor genetice performante de animale în unităţile de selecţie şi hibridare a suinelor
dr. Harea Vasile
2008 - 2009