Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1

MONITOX - Black Sea Basin interdisciplinary cooperation network for sustainable joint monitoring of environmental toxicants migration, improved evaluation of ecological state and human health impact of harmful substances, and public exposure prevention”

dr.hab Zubcov Elena
2018 - 2021
2Studiul siturilor fosilifere miocene din cadrul Platformei Moldovenești și importanța lor stratigrafică
dr. Nicoara Igor
2016 - 2017
3Originea devărsărilor de fluide din Republica Moldova și posibilele implicații asupra potențialului geotermal
dr. Bogdevici Oleg
2015 - 2016
4Cercetări ale acțiunilor și miscărilor seismice asociate cutremurelor din zona Vrancea în scopul sporirii securității seismice a Republicii Moldova
dr.hab Alcaz Vasile
2015 - 2018
5Dezvoltarea metodelor şi sistemelor de monitorizare cu considerarea condiţiilor specifice ale zonei seismice Vrancea
dr. Stepanenco Nila
2015 - 2018
6Studii de sinteză privind structura geologică şi stratigrafia formaţiunilor sedimentare, a Republicii Moldova, cu scopul extinderii bazei de substanţe minerale utile autohtone
dr. Nicoara Igor
2015 - 2018
7Condițiile de formare și estimarea regională a resurselor naturale ale apelor subterane (studiu de caz: Republica Moldova)
dr.hab Moraru Constantin
2015 - 2018
8Evoluţia şi paleoecologia bazinelor miocene din Republica Moldova
dr. Nicoara Igor
2014 - 2015
9Dezvoltarea si aplicarea de metode statistice pentru caracteristica seriilor temporale ale cutremurilor de pămînt si microseismelor, inregistrate în teritoriul Republicii Moldova
dr.hab Alcaz Vasile
2013 - 2014
10Dezvoltarea metodelor de cuantificare a hazardului si riscului seismic, consistente cu prestandardul EUROCOD8 (constructia seismorezistenta)
dr.hab Alcaz Vasile
2011 - 2014
11Studiul şi evaluarea vulnerabilităţii la poluare a resurselor de apă subterană de pe teritoriul Republicii Moldova
dr.hab Moraru Constantin
2011 - 2014
12Cercetări complexe ale structurii geologice şi condiţiilor geologico-inginereşti ale teritoriului Republicii Moldova privind evaluarea proceselor geologice distructive
dr. Bogdevici Oleg
2011 - 2014
13Dezvoltarea sistemelor moderne de înregistrare, stocare si management a datelor în monitorizarea seismică a teritoriului Republicii Moldova.
Ilieş Ion
2011 - 2014
14Bilanţul hidraulic şi hidrogeochimia apelor fratice în spaţiile rurale ale Moldovei (sectorul Centru-Est)
dr.hab Moraru Constantin
2011 - 2012
15Caracteristica seismicităţii teritoriului Republicii Moldova: abordare stastistică. Contribuţie la evaluarea pericolului seismic.
dr.hab Alcaz Vasile
2011 - 2012
16MODERNIZAREA INSTRUMENTĂRII SEISMICE A TERITORIULUI REPUBLICII MOLDOVA (STAŢIA SEISMICĂ “SOROCA”)
Ilieş Ion
2010
17„Cercetări privind cartarea naţionala a radionuclizilor (în diferiţi factori de mediu) pentru protecţia populaţiei în conformitate cu cerinţele normelor internaţionale şi ale UE”.
dr.hab Coreţchi Liuba
2010
18Procurarea echipamentului modern pentru lucrări ştiinţifice in domeniul mineralogiei tehnologice la nivelele macro, micro şi nano.
dr. Bolotin Oleg
2010
19Evidenţierea schimbărilor în componenţa tereofaunei ce au avut loc la limita Miocen-Pliocen pe Platforma Moldovenească
dr. Delinschi Andrian
2010 - 2011
20Modelarea complexă a condiţiilor de ocurenţă şi existenţă a apelor subterane în limita teritoriilor urbane
dr.hab Moraru Constantin
2009
21Hidrogeochimia zăcămintelor de ape subterane adînci cu consideraţii asupra elementelor chimice standardizate (orizontul sarmatian inferior)
dr.hab Moraru Constantin
2009 - 2010
22Integrarea tehnologiilor teledistanţate şi sistemelor informaţionale geografice în modelarea hidrologică şi evaluarea spaţial-temporală a resurselor acvatice şi calităţii apei: bazinul r. Ciugur
dr. Budeşteanu Sergiu
2008
23Implementarea în industria vinicolă şi alimentară a tehnologiei avansate de extragere şi prelucrare a argilelor bentonite
dr. Bolotin Oleg
2008 - 2010
24Metode moderne de stocare şi interpretare a datelor prospecţiunilor geologice în domeniul urbanismului
dr. Bogdevici Oleg
2008 - 2009