Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Gradina Botanică (Institut) a AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Cercetarea vegetaţiei halofile din luncile rîurilor din stînga Prutului de mijloc (r. Ungheni şi Făleşti) cu scop de evidențiere a unor suprafețe valoroase pentru instituirea a noi arii naturale prote
dr. Titică Ghenadie
2017 - 2018
2Integrarea infrastructurilor ecologice în peisajul urban şi peri-urban prin planificare spaţială sustenabilă
dr. Roşca Ion
2016 - 2018
3Conservarea plantelor rare în cultura in vitro
dr. Cutcovschii-Muştuc Alina
2016 - 2017
4Cercetarea vegetaţiei forestiere şi de stepă pentru evidenţierea suprafeţelor valoroase şi elaborarea recomandărilor de extindere a Ariilor Naturale Protejate din Republica Moldova
dr.hab Postolache Gheorghe
2015 - 2018
5Fundamentarea ştiinţifică privind elaborarea tehnologiilor de înmulţire in vitro a speciilor valoroase, de interes economic pentru R.Moldova.
dr. Ciorchina Nina
2015 - 2018
6Introducerea şi valorificarea speciilor de plante utile pentru economia naţională
dr. Teleuţă Alexandru
2015 - 2018
7Cercetarea florei vasculare şi macromicobiotei Republicii Moldova şi teritoriilor limitrofe, evidenţierea componenţei taxonomice şi editarea monografiei „Flora Basarabiei”.
dr. Ghendov Veaceslav
2015 - 2018
8Cercetarea, conservarea ex situ şi utilizarea genofondului de plante de teren protejat în Republica Moldova
dr. Țîmbalî Valentina
2015 - 2018
9Cercetarea mecanismelor adaptive la plantele ornamentale în condiţii ex situ pentru conservarea, ameliorarea şi valorificarea lor în Republica Moldova
dr. Sîrbu Tatiana
2015 - 2018
10Conservarea diversităţii specifice şi intraspecifice a plantelor lemnoase, implementarea celor mai valoroase în economia naţională
dr. Bucaţel Vasile
2015 - 2018
11Cercetarea florei şi vegetaţiei de stepă din raioanele Cahul şi Cantemir în vederea elaborării recomandărilor de instituire a noi arii naturale protejate
dr. Miron Aliona
2013 - 2014
12Elaborarea şi implementarea tehnologiei de multiplicare in vitro unor soiuri de mur productive (Rubus fruticosus) în scopul fondarii plantaţiei industriale în R.Moldova.
dr. Ciorchina Nina
2013 - 2014
13Evaluarea şi caracterizarea resurselor genetice la specii de Lamiaceae cu potenţial antiinflamator, în vederea conservării in situ şi ex situ
dr. Ciocîrlan Nina
2013 - 2014
14Implementarea tehnologiei inovative de fondare a plantaţiilor energetice şi valorificarea biomasei pentru termоficarea Grădinii Botanice (Institut) AŞM
dr. Teleuţă Alexandru
2013 - 2014
15Conservarea diversităţii plantelor
dr. Teleuţă Alexandru
2012
16Studiul particularităților biologice de crestere a plantelor decorative lemnoase in containere și elaborarea tehnologiilor de cultivare.
dr. Roşca Ion
2012 - 2013
17Echipament ştiinţific pentru cercetarea şi valorificarea resurselor de plante medicinale, aromatice, furajere şi decorative
dr. Teleuţă Alexandru
2011 - 2012
18Implimentarea tehnologiei inovative de cultivare a soiurilor speciilor aromatic – condimentare necesare la producerea sării grunjoase şi uleiului aromatizat alimentar
dr. Chisnicean Lilia
2011 - 2012
19Cercetarea florei vasculare a Republicii Moldova şi teritoriilor limitrofe, evidenţierea componenţei taxonomice pentru elaborarea Cărtii Roşii şi editarea monografiei Flora Basarabiei
dr. Cantemir Valentina - 2014
dr. Cantemir Valentina - 2013
dr. Cantemir Valentina - 2012
dr.hab Negru Andrei - 2011
2011 - 2014
20Cercetarea, conservarea şi valorificarea plantelor ornamentale introduse în Republica Moldova
dr. Sîrbu Tatiana
2011 - 2014
21Mobilizarea, completarea, menţinerea genofondului de plante de teren protejat şi valorificarea celor mai importante specii în economia Moldovei
dr. Țîmbalî Valentina
2011 - 2014
22Cercetarea şi valorificarea resurselor de plante medicinale, aromatice, condimentare şi furajere.
dr. Teleuţă Alexandru
2011 - 2014
23Cercetarea proceselor de dezvoltare şi multiplicare microclonală in vitro ex vitro şi ex situ a unor culturi valoroase pentru economia naţională
dr. Ciorchina Nina
2011 - 2014
24Cercetarea diversităţii floristice şi fitocenotice a Ariilor Naturale Protejate în vederea elaborării recomandărilor de optimizare a conservării diverstăţii plantelor
dr.hab Postolache Gheorghe
2011 - 2014
25Introducerea, studierea şi utilizarea raţională a plantelor lemnoase
dr. Bucaţel Vasile
2011 - 2014
26Fundamentarea principiilor si metodologiilor de proiectare a modelelor experimentale in vederea valorificarii spatiilor verzi si terenurilor degradate, cu impact asupra reducerii poluarii mediului in contextul integrarii in platforma europeana de management durabil al resurselor si reconstructiei ecologice, in conformitate cu normele si standardele UE.
dr. Ciorchina Nina
2010 - 2012
27Tehnologia obţinerii ZnO prin metoda hidrotermală şi a nanostructurilor pe baza de oxid de zinc pentru fabricarea dispozitivelor optoelectronice.
dr.hab Rusu Emil
2010 - 2012
28Echipamentul şi utilajul necesar pentru multiplicarea speciilor valoroase şi implementarea lor în diverse ramuri a economiei naţionale.
dr. Ciorchina Nina
2010
29Implementarea tehnologiei de producere a materialului saditor decorativ in recipiente cu irigare prin picurare.
dr. Teleuţă Alexandru
2010
30Implimentarea soiurilor speciilor aromatic – condimentare în producerea mirodeniilor autohtone (sare grunjoasă, ulei şi oţet aromatizat).
dr. Chisnicean Lilia
2010
31Implementarea tehnologiei inovaţionale de producere a materialului săditor decorativ în condiţii de container
dr. Roşca Ion
2010
32Cercetarea diversităţii floristice şi fitocenotice a ariilor protejate de stat din luncile bazinelor râurilor Ciuluc
dr. Postolache Dragoş - 2009
dr. Miron Aliona - 2010
2009 - 2010
33Elaborarea reţelelor turistice pe teritoriul Grădinii Botanice şi dotarea cu materiale informaţionale necesare
dr.hab Alexandrov Eugeniu
2009
34Implementarea tehnologiei de producere a marcoţilor de levănţică în scopul fondării plantaţiilor industriale
dr. Colţun Maricica
2009
35Implementarea tehnologiilor de producere a materialului săditor de soiuri omologate de nuc în teren deschis şi în spaţiu protejat
dr.hab Comanici Ion
2008