Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Mecanisme de protecție a drepturilor minime sociale și civile în Republica Moldova și Italia (SMSr)
dr.hab Juc Victor
2018 - 2019
2Responsabilitatea sociala a guvernantei publice – componenta majora a dezvoltarii relatiilor dintre Romania si Republica Moldova
dr.hab Cuşnir Valerii
2016 - 2018
3Studiu politologico - sistemic al bioeticii și securității umane
dr. Sprincean Serghei
2016 - 2017
4Metodologia evaluării complexe a calității mediului ambiant-bază a cercetării calității vieții umane în condițiile transformărilor socionaturale globale
dr.hab Juc Victor
2015 - 2016
5Dimensiunea socio-economică a migrației în Italia și Republica Moldova
dr.hab Moraru Victor
2015 - 2016
6Constituirea clasei mijlocii în condițiile transformării societății și asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană
dr. Mocanu Victor
2015 - 2018
7Modernizarea social- politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist European
dr.hab Juc Victor
2015 - 2018
8Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european
dr.hab Cuşnir Valerii
2015 - 2018
9Redimensionarea politicii externe și interne
dr.hab Burian Alexandru
2015 - 2018
10Interacţiunea dintre stat şi societatea civilă în Republica Moldova în contextul aprofundării reformelor democratice
dr.hab Varzari Pantelimon
2011 - 2014
11Evoluţia stratificării sociale în condiţiile transformării societăţii şi perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova
dr. Mocanu Victor
2011 - 2014
12Oportunităţi de valorificare a opţiunii de integrare europeană a Republicii Moldova
dr.hab Moraru Victor
2011 - 2014
13Principiile şi direcţiile prioritare ale dezvoltării statului de drept în contextul integrării europene
dr.hab Burian Alexandru
2011 - 2014