Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
BC Moldova Agroindbank S.A.

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Efectorii sintezei catalazei ca factori reglatori ai activităţii biosintetice a fungilor – producători de enzime
dr. Sîrbu Tamara
2008 - 2009