Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Mijloace tehnice competitive pentru tehnologii agricole durabile
dr. Păsat Igor
2020 - 2023
2Implementarea utilajului performant pentru creşterea suinelor dotat cu sistem electronic de comandă şi control SECC
dr.hab Hăbăşescu Ion
2015
3Elaborarea mijloacelor tehnice de protecţie a plantelor pentru tehnologii conservative
dr.hab Cerempei Valerian
2015 - 2018
4Elaborarea mijloacelor tehnice pentru eficientizarea proceselor tehnologice în sectorul agroalimentar
dr.hab Hăbăşescu Ion - 2016
dr.hab Hăbăşescu Ion - 2017
dr. Hăbăşescu Ion - 2015
2015 - 2018
5Elaborarea tehnologiei şi mijloacelor tehnice pentru condiţionarea masei vegetale în scopuri energetice
dr.hab Hăbăşescu Ion
2014
6Implementarea tehnologiei şi mijloacelor tehnice pentru producerea şi utilizarea masei vegetale în scopuri energetice în Grădina Botanică AŞM
dr.hab Hăbăşescu Ion
2012 - 2013
7Sisteme electronice de comandă şi control pentru maşini şi utilaje agricole
dr.hab Cerempei Valerian
2011 - 2014
8Sisteme informaţionale integrate pentru sectorul agroalimentar
dr. Deleu Vasile
2011 - 2012
9Elaborarea mijloacelor tehnice pentru asigurarea tehnologiilor avansate în sectorul agroalimentar
dr.hab Hăbăşescu Ion
2011 - 2014
10Elaborarea mijloacelor tehnice pentru protecţia plantelor cu impactul minim asupra mediului ambiant şi eficienţă înaltă
dr. Molotcov Iurii - 2013
dr. Molotcov Iurii - 2014
dr. Molotcov Iurii - 2012
dr.hab Chicu Boris - 2011
2011 - 2014
11Elaborarea tehnologiei şi utilajului pentru producerea brichetelor combustibile din biomasă şi a peletelor cu productivităţi ştiinţific argumentate
dr.hab Hăbăşescu Ion
2011 - 2012
12Elaborarea tehnologiilor de recoltare şi procesare complexă a masei vegetale în scopuri energetice
Severin Gheorghe
2011 - 2012
13Implementarea liniei tehnologice pentru fabricarea din cereale a produselor alimentare şi furajere competitive
Balaban Nicolae
2011
14Implementarea echipamentului tehnologic pentru producerea masinilor de stropit cu intensitatea energetică sporită.
dr.hab Chicu Boris
2011
15Implementarea echipamentului tehnologic pentru producerea în Republica Moldova a tractorului universal Belarus 921AF
dr.hab Bumacov Vasile
2010 - 2011
16Implementarea utilajului pentru producerea şi distribuirea nutreţurilor la ferme de porci
dr.hab Hăbăşescu Ion
2010 - 2011
17Elaborarea tehnologiei şi instalaţiei pentru producerea combustibililor solizi din biomasă
dr.hab Hăbăşescu Ion
2009 - 2010
18Elaborarea tehnologiei de utilizare a butanolului pentru combustie în motoarele cu ardere internă
dr. Molotcov Iurii
2009 - 2010
19Elaborarea, proiectarea şi confecţionarea utilajului tehnologic pentru abatoare cu diferite profiluri şi capacităţi
dr.hab Cerempei Valerian
2009
20Utilaj de producere a biocombustibilului pentru motoare cu aprindere prin comprimare
dr.hab Hăbăşescu Ion
2009